query_posts('category_name=erasmus');

Erasmus

opis projektu

Dokumenty dla uczestników programu Erasmus:

regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie rodziców opiekunów prawnych

deklaracja o stanie zdrowia

europass Wzór-oświadczenia-uczestnika-projektu-o-wyrażeniu-zgody-na-przetwarzanie-danych-osobowych

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

lista osób zakwalifikowanych gr II

lista osób zakwalifikowanych grupa I

lista rezerwowa gr I

lista rezerwowa gr II

 

 

Regulamin konkursu plastyczno – językowego dla gimnazjalistów

Regulamin Konkursu Kulinarnego