OGRODNIK

Kierunek kształcenia: OGRODNIK

Kwalifikacje zawodowe:

  1. 05. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, zajęcia techniczne, informatyka

Opis:

Kierunek przygotowuje do zakładania i prowadzenia upraw ogrodniczych. Absolwent może podejmować pracę w ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych  i usługowych, przedsiębiorstwach zajmujących się zakładaniem oraz pielęgnowaniem terenów zieleni, firmach ogrodniczych odpowiedzialnych za zagospodarowanie terenów zielonych, sklepach ogrodniczych czy kwiaciarniach a także prowadzić indywidualne gospodarstwo ogrodnicze.