ROLNIK

 • Rolnik to jeden z najbardziej tradycyjnych zawodów w Polsce, jego praca polega na prowadzeniu uprawy roślin, z których pozyskiwane są produkty spożywcze, lub surowce, służące do ich wytwarzania. Wielokrotnie rolnik zajmuje się także przetwórstwem pozyskanych roślin we własnym zakresie. Praca rolnika skupia się przede wszystkim wokół zapewnienia odpowiednich warunków dla uprawy poszczególnych gatunków roślin i ciągłym nadzorowaniu ich poprawnego wzrostu, a także zbieraniu plonów prowadzonej uprawy i magazynowaniu ich w odpowiednich warunkach.
 • Informacje dodatkowe
  ⦁ Szkoła przygotowuje ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).
 • Możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień w ramach kursów: operatora kombajnu, spawacza
 •  Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane w wyniku kształcenia:
  a) RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej
 •  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  a) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej b) prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej c) prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich d) obliczania opłacalności produkcji rolniczej
 • Rolnik znajdzie zatrudnienie w:
  a) w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych
  b) samodzielnie prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne
  c) prowadzić działalność gospodarczą
 •  Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
  Szkoła podejmując kształcenie w zawodzie rolnik posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne: pracownię produkcji rolniczej, warsztaty szkolne

      

Skip to content